Lk.21,25-33 1.Adventa svētdiena 30.11.2008. Katlakalns (Māc.M.Ziemelis) „Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds […]

Continue reading

Mt.13:31-35. Valsts svētki. 16.11.2008. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja un sacīja: “Debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī ir gan […]

Continue reading

Jņ.2:13-22. Reformācijas piemiņas diena. 2.11.2008. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Kad jūdu Pashā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur Viņš atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un, […]

Continue reading

Lk.12:15-21. Pļaujas sv. 5.10.2008. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Tad kāds no ļaužu pulka sacīja Viņam: “Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” Bet Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas Mani […]

Continue reading

Mt.22:1-14. 18.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 21.09.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: “Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus […]

Continue reading

Lk.14:1-6. 16.sv.pēc Trīsvienības svētkiem. Katlakalnā 7.09.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet farizeji, dzirdēdami, ka Viņš saduķejiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: “Mācītāj, kurš ir […]

Continue reading

Lk.7,11-16. 14.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 24.08.2008. (Māc.M.Ziemelis) “Un pēc tam Viņš gāja uz pilsētu, vārdā Naine, un Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja Viņam līdzi. Bet, kad Viņš bija tuvu pie […]

Continue reading

Lk.18,9-14. 11sv.pēc Trīsvienības sv. Dānijā. 23.08.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki […]

Continue reading

Mt.6:24-34. 13.sv.pēc Trīsvienības. Katlakalnā. 17.08.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. […]

Continue reading

Lk.17:11-19. 12.sv.pēc Trīsvienības. Katlakalnā. 10.08.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās […]

Continue reading