Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Katlakalna  draudze

“TICĪBAS”, Katlakalns, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2111
Reģ.Nr. 90000303403
PVN LV 90000303403
Norēķinu konts: LV56UNLA0002000701233
SWIFT kods: UNLALV2X


Vēstulēm: LELB KATLAKALNA DRAUDZE

“Ticības”

Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111


Komanda


Mācītājs Andris Krauliņš
Tālr. ‬26115312
macitajs@katlakalns.lv
Pieņemšana: Trešdienās plkst.17:00-19:00, draudzes namā “Ozolkalni”.
Ir iespējams norunāt arī citu tikšanās laiku.


Dzintars Štāls
Draudzes padomes un valdes priekšnieks.
Tālr. 26338328
prieksnieks@katlakalns.lv
Pieņemšana: Trešdienās plkst.18:00-19:00, draudzes namā “Ozolkalni”.

Draudzes padomes valde

 
 


Edvīns Kāpostiņš (ekapostins@inbox.lv) 


Draudzes padome:

1.Inese Ciniņa
2.Anita Freiberga
3.Diāna Greidāne
4.Jānis Ipatjevs
5.Edvīns Kāpostiņš
6.Simona Ķurbe
7.Arnis Miltiņš
8.Inga Stabulniece
9.Māris Šinka
10.Dzintars Štāls

Draudzes revīzijas komisija:

Indra Tepere 
Arnolds Kadiķis (arnolds.kadikis@inbox.lv)
 

Ērģelniece – muzikālās dzīves vadītāja

Laima Ziemele
Tālr. 371 2 7092159‬
laimaziemele@inbox.lv

Pērminderis – ekskursijas pa baznīcas dārzu

Igors Martinelli
Tālr. 27059937

Svētdienas skolas skolotājas

 
Evita Mazure
(mazureevita@inbox.lv)
 
 
Diāna Greidāne
(draudze@katlakalns.lv)
Dita Ipatjeva
(kaijas22@inbox.lv)