Kristības ir lielākā dāvana, ko vecāki var novēlēt savam bērnam gan šīs pasaules ceļā, gan mūžībā. Kā Mārtiņš Luters rakstīja: “Kristība pestī no nāves, velna un dod mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic.”.

Iesvētības ir bērnībā saņemtās kristības apstiprinājums un apzināta vienošanās ar Jēzu Kristu un Viņa draudzi.

Laulības baznīcā ir solījumi Dieva klātbūtnē un ieiešana laulāto kārtā.

Nāciet un saņemiet Dieva svētības. Ir tikai nelielas prasības kristību, iesvētību kandidātiem:

Priekšnoteikumi bērna kristībai: vismaz vienam no vecākiem jābūt kristītam, iesvētītam un jāpieder šai draudzei un krustvecākiem (ja tādus aicina), ir jābūt kristītiem un iesvētītiem luteriskajā, vai vismaz kādā no tradicionālajām kristīgajām konfesijām.

lasīt vairāk: … LELB vienotas prasības kristību un iesvētību kandidātiem.

 Vairāk informācijas un pieteikšanās pie draudzes mācītāja pa tālruni 26115312 vai e-pastā; andris.kraulins@lelb.lvPapildus materiāli