Lk.10:23-37. 11.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 3.08.2008. Māc.M.Ziemelis „Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo Es jums saku: daudz praviešu un […]

Continue reading

Lk.19,41-48. 8.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 13.07.2008.(Māc.M.Ziemelis) Jer.7:1-11 / 1.Kor.10:1-13 “Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: “Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! […]

Continue reading

Lk.16:1-8. 7.sv.pēc Trīsv.sv. Katlakalnā 06.07.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: “Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad […]

Continue reading

Mt.7:15-21. 6.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalns 29.06.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai […]

Continue reading

Lk.5:1-11. 3.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā. 8.jūnijā 2008. (Māc .M. Ziemelis) „Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad Viņš ieraudzīja divas […]

Continue reading

Lk.15:1-10. 2.sv.pēc.Trīsvienības sv. Katlakalnā 1.06 2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un […]

Continue reading

Lk.14:16-24. 1.sv pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 25.05.2008. (Māc. M. Ziemelis) “Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap […]

Continue reading

Mt.28:18-20. Trīsvienības svētkos. Katlakalnā 18.05.2008. (Māc.M.Ziemelis) Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā […]

Continue reading