Draudzes izdevums “KATLAKALNA ZVANS”

Pirmais eksemplārs tapa 1994.gadā un kopš šī laika tas iznāk reizi vai divas reizes gadā. Izdotie žurnāli, apkopojot svarīgāko aizvadītajā gadā, ir kļuvuši par draudzes vēstures ilustrētiem materiāliem. Liela pateicība visiem, kuri ir rakstījuši un tā devuši ieguldījumu draudzes vēstures saglabāšanā. Vislielākā pateicība ir tiem, kuri ieguldījuši vislielāko darbu, apkopojot, noformējot un izdodot. Katlakalna Zvanu redaktori ir bijuši: Anita Freiberga, Maija Bušmane, Antra Martinsone un Elīna Bušmane.


Katlakalna zvans 2015-2018

Atvērt …

Katlakalns Baznīcas 220 gadu jubilejas izdevums

Atvērt …

2013

Atvērt …

2012

Atvērt …
 • Māc.M.Ziemelis – Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
 • Māc.M.Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalna draudzē 2012.g.
 • P.Eriņš – Draudzes saimniecība 2012.g.
 • Māc.M.Ziemelis – Veco atstājam – jauno iesākam
 • Māc.O.Skrodelis – Bībeles stunda “Kristīgās ticības sākumi”
 • I.Gigele – Bērni mācās saprast un mīlēt Dievu
 • E.Bušmane – Kopā esot, Dievs ir tuvāk!
 • A.M.Žvīgule – Katlakalna draudzes ALFA 2012.gada pavasarī
 • L.Ziemele – Meditatīva Bībeles lasīšana pēc lectio divina parauga
 • ‍A.Freiberga – Intervija ar prāvestu A.Krauliņu – Kungs, es atdodu tev sevi visu!
 • ‍A.Freiberga – Intervija ar pērminderi I.Martinelli – Mīlestības un pārliecības darbs
 • ‍M.Bendorfa – Neaizmirstama nedēļa ciemos pie draugiem Lībekā
 • ‍M.Bernharda – Sadraudzība ar viesiem no māsu draudzes Dānijā
 • ‍M.G.Jensens – Sprediķis Lk.7:36-50. Tulkojusi A.Bernharda
 • ‍Mogens, Enija, Else, Jos, Margita – pateicības sveiciens no Norre Uttrup draudzes. Tulkojusi A.Bernharda
 • ‍Draudzes priekšnieks E.Kāpostiņš – Piedzīvojumi Usmā, jeb spēles ar vēju
 • ‍Draudzes priekšnieks E.Kāpostiņš – Abavai pa vidu
 • ‍G.Zaļaiskalne – Uz Lietuvu
 • ‍J.Ipatjevs – Basketbols Rīgā 2012.gadā, Katlakalna draudze piektie
 • ‍D.Saleniece – Bavārijas Alpu vilinājums
 • ‍Ziņojumi

2011

Atvērt …
 • Saturs:
 • O.Skrodelis – Ziemsvētkus gaidot
 • M.Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalana draudzē – 2011.gadā.
 • P.Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 2011.gadā.
 • M.Bernharda – Bērni iepazīst cilvēku dzīves.
 • ‍E.Bušmane – Jauniešiem aktuālas tēmas.
 • ‍Tikai Dievu mīlēt – intervija ar Emīliju, Mariju Klāsupu.
 • ‍I.Orlova – Kāda tam ir jēga?
 • ‍U.Engel – Rīgas apciemojums.
 • ‍D.Saleniece – Atmiņas par viesmīlīgo Dāniju.
 • ‍G.Zaļaiskalne – Uz Kolkas ragu.
 • ‍M.Greidāns – Ar auto un Horvātiju
 • ‍E.Kāpostiņš – Ar laivām pa Abavas senleju.
 • ‍E.Kāpostiņš – Usmas kulinārijas brīnumi.
 • ‍J.Ipatjevs – Talsu Basketbolā 2011.gadā Katlakalna draudze trešie.

2010

Atvērt …
 • Saturs:
 • M.Ziemelis – Mācītāja uzruna (Jes.9:2-5. Lk.2:8-14).
 • M.Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalana draudzē – 2010.gadā.
 • P.Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 2010.gadā.
 • R.Gigels – Diakonija – tuvākmīlestības darbi.
 • J.Ipatjevs – Ar 2010.gadu, Katlakalna draudzē ienāk basketbols.
 • E.Kāpostiņš – No Mazsalacas līdz Salacgrīvai (jūrai) trijās vasarās.
 • E.Kāpostiņš – Vai Usmas ezerā zivis ir? E.Kāpostiņš – Beku gads.
 • A.Muze – Sadraudzīb.
 • A.Muze – Ciemos pie māsu draudzes Lībekā.
 • M.Bernharda – Tik daudz prieka, pozitīvu emociju un sirsnīgu …
 • G.Zaļaiskalne – Piebalga – Cesvaine – Gaiziņš.
 • M.Bernharda – Gribu zināt vairāk!
 • K.Koris – Jaunieši Gaiziņā. Draudzes ziņojumi.

2009

Atvērt …
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Mācītāja uzruna (Lk.3:7-18)
 • M. Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalna draudzē – 2009.g.
 • P. Eriņš – Saimnieciskā darbība 2009.gadā.
 • E.Kāpostiņš – Usmas ezera pārsteigumi, Krājām kilometrus Salacas upē.
 • M. Bernharda – Svētdienas skola.
 • L.Priede – Jauniešu vakari.
 • A. Muze – Sadraudzība ar .H.Wichern draudzi Libekā.
 • Ute, Else, Biruta – Sveiciens no Libekas draugiem Katlakalna draudzē.
 • R.Gigels – Sadraudzība Dānijā.
 • G.Zaļaiskalne – Vidzemes jūrmalas un Salacas ielejas klintis.
 • D Ipatjeva – Draudzes koris.
 • R.Gigels – Ikviens var būt diakons!
 • S.Serbijas Nikolajs – Krīze vai tiesa?
 • Draudzes ziņojumi

2008

Atvērt …
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Mācītāja uzruna
 • M. Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalna draudzē – 2008.g.
 • P. Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 2008.g.
 • E. Kāpostiņš – Pie Usmas ezera un pa Salacu
 • M. Bernharda – Svētdienas skola
 • A. Bernharda – Mirkļa saldums kopā esot
 • D. Ipatjeva – Vācija Pašu acīm
 • G. Zaļaiskalne – Rīga – Līgatne – Cēsis – Valmiera – Rīga
 • E. Bušmane – Mēbeles Katlakalna draudzes namam – Dizaina nodaļas bakalaura darbs
 • R. Gigels – Paldies

2007

Atvērt …
 •  Saturs:
 • M. Ziemelis –  Sveiciens gadu mijā 2007-2008. 
 • M. Ziemelis – Katlakalna draudzes garīgā  dzīve 2007.g.
 • P. Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 2007.g.
 • E. Kāpostiņš – Nu jau kā tradīcijas
 • E. Kāpostiņš; A. Muze – Libeka-Rīga_LIbeka
 • M. Bušmane – Viesošanās pie māsu draudzes Dānijā
 • E. Bušmane – Vadzis
 • M. Bernharda –  Svētdienas skola

2006

Atvērt …
 •   Saturs:  M. Ziemelis – Ziemassvētku prieks 
 • M. Ziemelis – Katlakalna draudzes dzīve 2006.g.
 • R. Gigels – Vasara Vācijā
 • Ā. Pavlova – Sapņu zeme Norvēģija
 • M. Bernharda – Svētdienas skola

2005

Atvērt …
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Sveiciens 2005.g. Ziemassvētkos
 • M. Ziemelis – Draudzes garīgā dzīve 2005.g.
 • P. Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 2005.g.
 • A. Muze – Vasara kopā ar draugiem
 • I. Bogdāne – Varbūt palasīsim?
 • F. Gotšalks – Sprediķis 2.Mozus 33.nod.18-23
 • M. Bernharda – Svētdienas skola

2004

Atvērt …
 • 210 gadu draudzes jubilejas izdevums  
 • Saturs: 
 • M. Ziemelis – Katlakalna baznīcai 210
 • E. Kāpostiņš – Draudzes dzīve
 • A. Muze – Sadraudzībai ar Libeku 10 gadi
 • M. Ziemelis – Mācītāja uzruna Libekas draudzei “Vos estis lux mundi” (Mt.5:14) 
 • M. Bernharda – Sadraudzība – gaišākās atmiņas
 • E. Bušmane – Jauniešu darbs
 • L. Vērdiņa – Kalpojam un aicinām kalpot
 • M. Bernharda – Svētdienas skola
 • B. Brūvele – Ko jūs varat pastāstīt par Katlakalna baznīcas dārzu?
 • Neliels ieskats Katlakalna draudzes un pagasta vēsturē

2004

Atvērt …
 • Saturs: 
 • M. Ziemelis – Sveiciens 2004.g. Ziemassvētkos
 • E. Kāpostiņš – Atskats, skatoties uz priekšu
 • M. Ziemelis – Par profesora R. Feldmaņa fondu 
 • M. Ziemelis – Katlakalna draudzes arhīvs
 • P. Eriņš – Paredzamie būvdarbi baznīcā 
 • F. Gotšalks – Sprediķis (Jesaja 9.nod.1.p.)
 • I. Fromm – Vēstule L. Vērdiņa – Diakonija
 • M. Bernharda – Ziemassvētki svētdienas skolā
 • I. Bogdāne – Lasīsim! lausīsimies!
 • I. Leščevica – Māla apstrādes pulciņš
 • E. Bušmane – Jauniešu darbs
 • D. Stilve – Kā mācīt?
 • Ziedojumi Katlakalna baznīcas remontam un apkures ierīkošanai

2002

Atvērt …
 • Vasarsvētku izdevums  
 • Saturs:
 • M. Zviedre – Lūgšana
 • M. Ziemelis – Uzruna Vasarsvētkos
 • R. Martinsons – Gars dara dzīvu
 • F. Gotšalks – Sveiciens 2002.gada Vasarsvētkos
 • M. Zviedre – Ola No žurnāla „Zeltene”. Kāpēc Lieldienu zaķis dēj olas?
 • Intervija ar mācītāju Māri Ziemeli
 • No grāmatas „Pasaules reliģijas”. Kas ir vasarsvētku draudzes?
 • D. Kaminska – Iesvētes mācības
 • V. Strazdiņa – Ķekava. Laiki un likteņi. Tāmurgas leģendas” (Rīga, 2001. 81.-85.lpp). (Leģendas par Katlakalnu: Kā radies Katlakalna vārds; Krāsns kurināšana Katlakalna baznīcā; Naudas rakšana pie Katlakalna baznīcas)
 • L. Gulbe – Jauniešu aktivitātes 
 • Mātes mīlestība;
 • Aptauja: Ko jums nozīmē Vasarsvētki;
 • Pašiem sava bibliotēka;
 • Dievam noderīgs katrs cilvēks, arī Bērns;
 • Leģenda par Sv.Valentīnu;
 • 1.Aprīlis – joku diena; Rezervēt sēdvietu WC; Mātes vēstule dēlam uz pilsētu

2002

Atvērt …

 • Ziemassvētku izdevums  
 • Saturs:
 • A. Dāle – Kristus atnākšana 
 • M. Ziemelis – Pārskats par 2002.g. 
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes darbība 2002.gadā un plānotie pasākumi 2003.g.
 • Sv.Augustīns – „Confesinones” X Grāmata 6:8
 • J. Mogens – Sveiciens Ziemassvētkos no Alborgas 
 • K. Bušmane – Meinarda dienas
 • D. Kaminska – Draudžu dienas Baldonē
 • E. Bušmane – 3.kristiešu ģimenes svētki
 • K. Koris – Puišu izbraukumi
 • I. Bogdāne – Pārdomas gadu mijā
 • M. Ziemelis – Eļļas lietošana luterāņu draudzē  

2001

Atvērt …
 • Lieldienu izdevums  
 • Saturs:  K. Koris – Laimīgais Rūdis
 • E. Bušmane – Taizē Eiropas jauniešu tikšanās Barselonā gadu mijā
 • I. Martinsone – Pateicība mātei
 • Īsi par gavēni;
 • Jautājumi sevis pārbaudīšanai Lieldienu laikā;
 • Atgādini to sev;
 • Radošais vakars;
 • Mākslinieki mūsu draudzē;
 • Man Tēva mājas debesīs;
 • Ticības mācība bērnudārzā;
 • Es esmu Dievs un Es gribu Tev ko teikt;
 • Mātes rokas;
 • Mīli māti ar spēku!
 • Mazu bērnu lielie joki;
 • Ko bērni mēdz vaicāt.

2001

Lasīt …
 • Ziemassvētku izdevums 
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Mīļā Katlakalna draudze un „Katlakalna zvana” lasītāj!
 • B. Grehems – Nozodziet laiku
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes padomes saimnieciskā darbība 2001.g.

2000

Atvērt …
 • Ziemassvētku izdevums 
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Sveiciens Ziemassvētkos
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes saimnieciskā darbība 2000.gadā
 • A. Martinsone – Mīli savu tuvāko
 • M. Bernharda – Nometne Krimuldā
 • D. Kaminska – Līgosim kopā
 • I. Bogdāne – Uz Bībeles muzeju
 • J. Šidlauskiene – Atmiņas par saulaino Lībeku
 • A. Martinsone – Ceļš

1999

Atvērt …
 • Ziemassvētku izdevums 
 • Saturs:
 • M. Ziemelis – Apsveikums 1999.g. Ziemassvētkos
 • P. Eriņš – Draudzes saimnieciskā darbība 1999.gadā
 • A. Muze – Gaidīšanas un dāvināšanas laiks
 • V. Klane – Ik trešdienu – Valdlaučos 10-1
 • I. Bogdāne – Ziemas saulgrieži- par vasaras saulgriežiem
 • I. Bogdāne – Draudzes ekskursija pa Kurzemi
 • J. Stumbris – Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus
 • A. Kadiķe – Vēstule Tev, kas esi atnācis pirmoreiz
 • I. Bogdāne – Ar sirdi draudzē
 • L. Gulbe, A. Kadiķe – Pret ko iemainīt diskotēku
 • A. Kadiķe – Piedzīvojumi Zviedrijā
 • Ē. Hausberga – Ko Jēzus bērns vēlas sev?
 • Vēstule no konsistorijas;
 • Jaunumi grāmatgaldā;
 • Adventa laika saruna ar Greidānu ģimeni 

1998

Atvērt …
 •  Saturs: A. Gāliņš – Tu, svētā nakts
 • Māte Terēze – Māci man mīlestību
 • M. Ziemelis – Sveiciens 1998.g. Ziemassvētkos
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes valdes pārskats par gadā paveikto un uzdevumiem 1999.gadā
 • I. Bogdāne – Pie draugiem Vācijā; Draugi arī Dānijā 
 • A. Kadiķe – Kāds būsi, Jaunais gads?
 • Trešdienas vakarā …;
 • Bībele un citas grāmatas;
 • Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu;
 • Jēzus mīlestības vēstule tev

1996

Atvērt …
 • Saturs:
 • E. Rumba – Krusta ēna 
 • M. Ziemelis – Par desmito tiesu 
 • M. Īvāns – Ejiet un dariet 
 • A. Muze – Sociālās palīdzības stacija
 • I. Martinelli – Prieks vai raizes!?
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes padomes pārskats par 1995.gadā paveikto un uzdevumiem 1996.g.
 • V. Lācekle – Vētru stundā 

1995

Atvērt …
 •   Saturs: 
 • M. Ziemelis – Tev būs to Kungu, savu Dievu, mīlēt 
 • B. Brūvele – Kungs, palīdzi man! 
 • L. Čakare – Lai tas nāk visiem par svētību
 • S. Hačaturjana – Svētdienas skola
 • S. Hačaturjana – Viesu dienas Libekā
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut.draudzes padomes pārskats par 1994.gadā paveikto un uzdevumiem 1995.g.
 • P. Eriņš, B. Brūvele – Katlakalna ev.lut.draudzes namīpašumu Valdlauči – 2 un Valdlauči – 3 iedzīvotāju sapulces protokols Nr.1.

1994

Atvērt …
 • Katlakalna baznīcas 200. gadu svinību izdevums  
 • Saturs:
 • A. Sutra – Kas ir patiesība
 • R. Feldmanis – Cilvēks nedrīkst būt remdens
 • V. Villeruša – Neliels ieskats Katlakalna draudzes pagasta vēsturē
 • P. Eriņš – Katlakalna ev.lut. draudzes īpašumu atgūšana
 • A. Fandējeva – Katlakalna svētdienas skola
 • U. Fandējevs – Draudzei ir svarīgi zināt savus uzdevumus
 • V. Toma – Dievnamā