Mūsu draudzē kalpo mācītājs Andris Krauliņš.

Mācītāja pieņemšanas laiks draudzes namā Ozolkalni – trešdienās no 17-19.00

E-pasts saziņai: macitajs@katlakalns.lv

Tāpat mācītājs sastopams pirms un pēc dievkalpojumiem: trešdienās 19.30 un svētdienās 10.00Atbalstot bīskapu kolēģijas aicinājumu, katru dienu plkst.12.00 zvanīt baznīcu zvanus, aicinām aizlūgt par Ukrainu un mieru.

Dievkalpojumi – svētdienās, plkst.10:00

 

 

 


Svētdienas skolas nodarbības katru svētdienu , plkst. 10:00

 

Uzmanību, izmaiņas zupas virtuves darbā ar 1.oktobri 2023

Zupas virtuve ir atvērta rudens un ziemas sezonā – no oktobra līdz jūnijam.
Silts ēdiens tiek izdalīts divas reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās.
Izdalīšanas vietas:
Otrdienās
Plkst.13.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.13.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Ceturtdienās
Plkst.19.00 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Līdzi jāņem savs trauks ēdiena ielikšanai (1.un2.ēdiens).
Zupas virtuvi organizē Katlakalna draudze sadarbībā ar Doles – Ķekavas draudzes diakoniju.
Atbildīgais par Zupas virtuvi –
draudzes priekšnieks Dzintars Štāls, tālr.26338328; prieksnieks@katlakalns.lv
Priecāsimies, ja atbalstīsiet šo labdarību. Lūdzu, zvaniet uz norādīto telefona numuru vai rakstiet e-pastu.
“Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer.17:4)