1.Kor.15:19-26. Lieldienas. Katlakalnā 28.03 2010.(Māc.M.Ziemelis) Jes.65:17-25 / Lk.24:1-12 „ Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā […]

Continue reading

1. Gavēņa laika 3.svētdiena. Katlakalnā 7.03 2010.(Māc.M.Ziemelis) (Jes.55:1-9 / Lk.13:1-9)  „Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi […]

Continue reading

Ef.5:1-9. Katlakalnā 28.februāris 2010.g. Māc.M.Ziemelis “Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet […]

Continue reading

2.Kor.5:1-21. 14.02.2010. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, […]

Continue reading

Lk.2:41-52. 27.12.2009. 1.sv.pēc Ziemassvētkiem. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) „Un Viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi Pashā svētkos. Kad nu Viņš bija divpadsmit gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz […]

Continue reading

Lk.3:7-18. 3.Advents. Katlakalnā. 13.12.2009. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Jes.12:2-6 / 1.Tes.5:14-23 Lk.3:7-18 „Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja: “Jūs, odžu dzimums, kas jums norādījis, kā izbēgsit nākamai dusmībai? Tad […]

Continue reading

Lk.3:1-6. 2.Advents.6.12.2009. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Ps.68:5-11 / Rom.15:4-13 „Bet ķeizara Tiberija piecpadsmitajā valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips, viņa brālis, valdnieks […]

Continue reading

Mk.13,1-8. 23.sv. pēc Trīsvienības sv.15.11.2009. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Dan.12:1-3 / Rom.12:17-21  „Un, Viņam no Tempļa izejot, kāds no Viņa mācekļiem uz To saka: “Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.” Un […]

Continue reading

Mk.12,38-44. 22.sv. pēc Trīsvienības sv.08.11.2009. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Ps.34:15-23 / Fil.4:10-20 „Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz bagātu iemeta daudz. Un kāda […]

Continue reading