Aizlūgšanas

Jk.5,13-20. 18.svētdiena pēc Vasarsvētkiem sv., Katlakalnā, (Māc.M.Ziemelis), 26.09.2021. Jk.5,13-20. “Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir […]

Continue reading

Evaņģēlijs

Atkl.14:6-7. Reformācijas sv. Katlakalns. Māc.M.Ziemelis. 31.10.2021. ”Un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem – ikvienai tautai, ciltij, valodai un ļaudīm. Viņš […]

Continue reading

Būt otram par svētību

Mt.16:21-28. 13.sv. pēc Vasarsvētkiem, Katlakalns 30.08.2020. (Māc.M.Ziemelis) „No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un […]

Continue reading

Jaunajā gadā ..

Mk.9:24 . 2.svētdiena pēc Ziemsvētkiem Katlakalns. 5.01.2020. (Māc.M.Ziemelis) ”.. Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!“ Šis ir 2020.g. lozungs. Bībeles lozungs ir īss teikums, kas ievada un pavada dienu, nedēļu, […]

Continue reading

Dievs atriebs, Dievs atmaksās

Rom.12:17-21. 3.sv.pēc Epifānijas. 10.01.2010. Katlakalnā (Māc.M.Ziemelis) ”Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams, no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. […]

Continue reading

Jņ.17:6-19. 7.pēc Lieldienām Katlakalnā 26.05.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko Tu Man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un Man Tu viņus devi, un Tavus […]

Continue reading

.. ticība ir vajadzīga kā maize.

Jņ.4:31-42. Pļaujas svētki. 7.10.2018. Katlakalns. Māc.M.Ziemelis „Pa to starpu mācekļi lūdza viņu, sacīdami: “Rabi, ēd!” Bet viņš tiem teica: “Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt.” Tad mācekļi cits […]

Continue reading