Evaņģēlijs

Atkl.14:6-7. Reformācijas sv. Katlakalns. Māc.M.Ziemelis. 31.10.2021. ”Un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem – ikvienai tautai, ciltij, valodai un ļaudīm. Viņš […]

Continue reading