Būt otram par svētību

Mt.16:21-28. 13.sv. pēc Vasarsvētkiem, Katlakalns 30.08.2020. (Māc.M.Ziemelis) „No tā laika Jēzus sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzālemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un […]

Continue reading

Ef.6:10-20 13.sv.pēc Vasarssv. Katlakalnā 26.08.2012 (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi – Joz.24:20-24 / Jņ.6:56-69 Ef.6:10-20 “Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu […]

Continue reading

Lk.17:11-19. 12.sv.pēc Trīsvienības. Katlakalnā. 10.08.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās […]

Continue reading