Atkl.5,11-14 Misericordia Domini Katlakalnā. 18.04.4.04.2010.(Māc.M.Ziemelis) „Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši, kas […]

Continue reading