Jņ.12:20-33. Ciešanu laika 5.svētdiena. Kalakalnā 29.03.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Bet starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, daži bija grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un viņu […]

Continue reading