Atkl.14:6-7. Mūžības svētdiena. 21.11.2010. Katlakalnā. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: ps.85:2-8 / Jņ.11:32-44 „Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām […]

Continue reading