1. Gavēņa laika 3.svētdiena. Katlakalnā 7.03 2010.(Māc.M.Ziemelis) (Jes.55:1-9 / Lk.13:1-9)  „Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi […]

Continue reading