Latvijas Enciklopēdija. 3.sēj. – SIA Valērija Belkoņa. Rīga – 2005. – 341.lpp.

KATLAKALNA LUTERĀŅU BAZNĪCA atrodas Rīgas raj. Ķekavas pagastā. Celta 1791—92 (arhit. K. Hāberlanda proj.) vecās, 1732 būvētās koka bazn. vietā (tā attēlota J.K.Broces 1781. g. zīmējumā). K.b. ir ievērojams t.s. birģeru klasicisma sakrālās arhit. piemiklis.  K.b. plāna pamatā aplis. K.b. sedz uz ārsienām balstīts sfērisks kupols (diam. 18 m). Sākotnēji kupolu vainagojis tornītis (t.s. laterna); 1802 vētras laikā tas nopostīts. Tagad K.b. kupolu vainago neliels metāla krusts. 1819 virs K.b. galv. ieejas uzbūvēts zvanu tornis (tajā 2 zvani).
K.b.galv. ieeju veido portiks, bazn. pretējā pusē piebūvēta neliela sakristeja. K.b. altāris atrodas pretī galv. ieejai. Sākotnēji tas bijis apvienots ar kanceli (t.s. kanceles altāris), vēlāk pārbūvēts un kancele novietota draudzes telpas kreisajā pusē. Altāra retablu veido kolonnas, blakus tām — pilastri. Mensa rotāta ar volūtveida konsolēm, altāra antablementu grezno festoni. Draudzes telpas sienas sadala pilastru pāri, abās pusēs altārim — kartušas. 18. gs. pie K.b. atradusies draudzes skola. K.b. darbojas Katlakalna luterāņu draudze. Att.

KATLAKALNA LUTERĀŅU DRAUDZE
(Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze) atrodas Rīgas raj. Ķekavas pagastā. Jau 17. gs. 1. p. Katlakalnā bijusi lut. baznīca. 1732 uzcelta jauna koka baznīca. Tag. Katlakalna luterāņu baznīca celta 1791—92, iesvētīta 1794. Līdz 1946 pastāvēja vienota Katlakalna-Olaines lut. draudze, pēc tam tika nodib. patstāvīga Olaines luterāņu draudze. Mācītāji: G.E.Reinbergs (1908— 19), K.Lapiņš (1920—31), V.Rozenieks jun. (1932— 35), A.Treus (1935—44), prāvests G. Šaurums