Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vienotās pamatprasības kristībai, iesvētībai un laulībai

pieņemtas LELB 20. Sinodē 2001. gada 12. jūnijā. Prasības ir normatīvas (obligāti ievērojamas) kopš to pieņemšanas brīža visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs.

KRISTĪBA

NORMA. Bērna vecāki un krustvecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi.


MINIMUMS. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem.

IESVĒTE

NORMA. Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss  (minimums - 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam. Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām:
1. Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.
2. Iepazīšanās ar M. Lutera „Mazo katehismu".
3. Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:
a) Dievs. Dievs Tēvs. Trīsvienība. Radīšana. Cilvēks.
b) Dēls. Jēzus Kristus. Grēks. Pestīšana.
c) Svētais Gars. Nāve. Mūžīgā dzīvība.
4. Kristietības atšķirība no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas, folkloras attiecības.
5. Iepazīšanās ar baušļiem.
6. Iepazīšanās ar lūgšanu "Mūsu Tēvs". Lūgšanas jēga. Grēksūdze.
7. Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.
8. Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi.
9. Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūve, principi, uztvere.
10. Sakramenti. Kristība. Iesvētes nozīme.
11. Svētais Vakarēdiens.
12. Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata. (Lai konfirmands augšminēto varētu labāk apgūt, iesvētes lekciju laikā tam ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums.)
13. Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.

MINIMUMS. Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā - izlasot mācītāja norādītas grāmatas un apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirrnanda zināšanām un izpratni. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība.

LAULĪBA

NORMA. Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem.

MINIMUMS. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzē reģistrēts loceklis.


 
Copyright 2006; Created by MB Studija