Svētdienas skola – sākums baznīcā, plkst.10:00, turpinājums draudzes namā

Bībeles stundas – trešdienās plkst.19:00 – draudzes namā “Ozolkalni”. Atsāksies 2020.gadā


Iesvētību mācības – Pieteikšanās pie draudzes mācītāja: katlakalns@gmail.com; t.26171837. 


Putras virtuve – otrdienās un piektdienās. Plkst. 12:00 pie Rāmavas muižas un 12:30 Valdlaučos, Meistaru ielā 1.

Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem (t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com)
Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens.


Audio svētruna: Mt.3:13-17. 1.svētdiena pēc Zvaigznes dienas. Katlakalns. 12.01.2020. (Māc.M.Ziemelis)