Kristības iesvētības Ziemsvētkos – 2019


Iesvētību mācības – Pieteikšanās pie draudzes mācītāja: katlakalns@gmail.com; t.26171837. 


Svētdienas skola – sākums baznīcā, plkst.10:00, turpinājums draudzes namā. Sv.skola nenotiek 24.,25.,31.dec.


Bībeles stundas – trešdienās plkst.19:00 – draudzes namā “Ozolkalni”. Atsāksies 2020.gadā


Putras virtuve – otrdienās un piektdienās. Plkst. 12:00 pie Rāmavas muižas un 12:30 Valdlaučos, Meistaru ielā 1.

Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem (t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com)
Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens.


Svētruna: Mk.9:24. 2.svētdiena pēc Ziemsvētkiem Katlakalns. 5.01.2020. (Māc.M.Ziemelis)