Dievkalpojums Katlakalna baznīcā notiks svētdien, plkst.10:00

Skaidrojums par klātbūtni dievkalpojumā: Ņemot vērā slimības izplatības risku un valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām dievkalpojumā piedalīties attālināti. Dievkalpojums no Katlakalna baznīcas netiks apraidīts, bet pastāv citas iespējas klausīties dievkalpojumus no citām Latvijas draudzēm TV vai radio.

Ja tomēr apsverat iespēju doties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju: paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c. Ja jūtaties veseli, apdomājiet, ka dievnamā var būt kāds inficēts cilvēks, no kura varat saslimt jūs.

Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.


Kapusvētki Katlakalna kapos notiks 16.augustā plkst.12:00 (luterāņu)


Mīļie bērni un vecāki!
Mēs, Katlakalna draudzes svētdienas skolas skolotājas, domās bijām un esam ar jums arī vasarā. Lai šis ir priecīgs, Dieva svētīts laiks pieaugt miesā un garā! Būtu svētīgi, ja vecāki, vai jūs paši, ja protat, palasītu bērnu Bībeles stāstus un tā iepazītu Dieva vārdus. Cerot uz tikšanos ar jums un Dieva klātbūtni rudenī jaunajās telpās “Ozolkalnos”, svētdienas skolas skolotājas.


“Es un Jēzus” – 5 lūgšanu nedēļu izaicinājums

Dalībniekam jāapņemas:
+Atrast katrā nedēļā laiku 4 lūgšanu stundām;
+Atrast laiku īsai izvērtes lūgšanai – katru vakaru (vai rītu – par iepriekšējo dienu);
+Atrast laiku svētdienas dievkalpojumam;
+Atrast laiku katru nedēļu tikties ar mācītāju.

Lūdzu pieteikties līdz 3.jūnijam pie mācītāja Māra. Tālr. 26171837; e-pasts katlakalns@gmail.com


Pastāv iespēja iziet iesvētību mācības ar Skype starpniecību. Pieteikšanās e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Putras virtuve – otrdienās un piektdienās. Plkst. 12:00 pie Rāmavas muižas un 12:30 Valdlaučos, Meistaru ielā 1.Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem (t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com)
Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens.


Vīrusa pandēmijas dēļ baznīcā dievkalpojumi un citas draudzes aktivitātes nenotiek. Jaunāko inormāciju meklējiet Luteriskās Baznīcas mājas lapā LELB.lvPLF prezidenta un ģenerālsekretāra pastorālā vēstule dalībbaznīcāmIr lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!