Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Katlakalna baznīcas 220 gadu jubilejas svētku nedēļas programma !


Izmaiņas: mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis viesosies pirmdienā, 18.augustā (nevis kā rakstīts programmā - 19.08.)

      

Pirmdiena, 18. augustā

19.00 Katlakalna baznīcā 


Katlakalna baznīcas 220 gadu jubilejas nedēļas atklāšana

J.S.Bahs – Prelūdija un fūga c-dur

Laima Ziemele (ērģeles)

Mācītāja Māra Ziemeļa ievadvārdi


J.S.Bahs – Allemande no 3.svītas čellam c-dur

J.Haidns – Ārija “Nun beut die Flur” no oratorijas “Gadalaiki”

J.S.Bahs – Kurante no 3.svītas čellam c-dur.

J.S.Bahs – Ārija “Gottes Engel weichen nie” no 149.kantātes

K.Sensāns - “Priere”

Estere Lūsis – Grīnberga (čells)

Daniela Lūsis – Grīnberga (soprāns)

Ilana Makarina (ērģeles)


Profesora Ojāra Spārīša lekcija


J.S.Bahs - Triosonāte Nr.4. 1.daļa

L.Vjerns - Vestminsteres zvani

Laima Ziemele (ērģeles)


Tekstilmākslinieces Ainas Muzes izstādes “Pieraksti” atklāšana


Otrdiena, 19. augustā

19.00 Katlakalna baznīcā

Muzikāli vēsturisks vakars

Dr.Hist.Eccl. Andris Priede un Mag.Music. Austra Klotiņa “Katlakalna baznīcas būvperiods – Baroka laikmeta paradigma Baznīcas mūzikas vēstures kontekstā.”

Muzikālais pavadījums: Lauma Liepiņa (baroka čells), Laima Ziemele (ērģeles)


Trešdiena, 20. augustā

12.00 Svētbrīdis baznīcā

12.00 - 17.00 Katlakalna baznīcas parkā 

Svētki bērniem

Plenērs „Katlakalna baznīca”

Spēles

Sadziedāšanās ar Arni Miltiņu


Svētki jauniešiem

17.oo - 18.oo spēle

18.oo - 18. 30 impr. teātris

18. 30 - 18. 35 M. Ziemeļa uzruna

18. 35 - 19. 35 K. Kazāka koncerts baznīcā

19. 35 - 19. 50 pārtraukums

19. 50 - 21. 30 K. Ezeriņa koncerts 

21.30 - 22.00 ugunskurs

 

Ceturtdiena, 21. augustā

19.00 Katlakalna baznīcā

Lūgšanu vakars „Tev jāmācās sadzīvot ar sevi pašu”

Lūgšanas mācītāja Māra Ziemeļa vadībā

Fragmenti no Arņa Miltiņa un Agitas Dragunes muzikālās izrādes „Kaiju kalns”

Piedalās: Jānis Miltiņš, Viesturs Samts, Salvis Sprūdžs, Elīna Līce, Laima Miltiņa, Ritvars Gurgans, Justīne Buša, Annija Dūzele un Arnis Miltiņš


Piektdiena, 22.augustā

19.00 Katlakalna Tautas namā. Nokļūšana līdz Katlakalna tautas namam parādīta mājas lapas sākumā: http://katlakalns.lv/

Diskusija  „Kristīgā identitāte: kas es esmu?”

Piedalās: Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs, Rīgas Vecās sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs Rinalds Grants, priesteris, vēsturnieks Andris Priede, literatūrzinātniece Janīna Kursīte - Pakule

Diskusiju vada žurnāliste Anita Freiberga.

Katlakalna bibliotēkā izstāde „Ķekavas novads. Katlakalns”


Sestdiena, 23. augustā

10.00 Katlakalna baznīcā

Jubilejas dievkalpojums

Piedalās: mācītāji Māris Ziemelis, Oskars Skrodelis, Agris Sutra

 Ķekavas vīru koris „Ķekava”


12.00 pie draudzes nama „Ozolkalni”

Piemiņas plāksnes atklāšana dzejniekam Fricim Bārdam

Piedalās: vokālā grupa „Harmonija Rīgai” 


Visi mīļi aicināti piedalīties Katlakalna baznīcas svētku nedēļas pasākumos!‍Fricis Bārda

‍Mans Dievs     

Es ilgi meklēju un minēju,
     kur esi tu? kur esi apslēpies,
mans Dievs?
                         Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,                
                                                   mans Dievs, kur tevis nav?                                                  
                   Kurp skats man slīd, kurp acis paveru-
    es visur, visur tevi ieraugu.
Ar lietu tu uz zemi krīti,
            ar zvaigznēm tumšā naktī spīdi.
tu dīgsti zaļā velēnā,
     tu smejies brūnā pumpurā.
ar tārpu ābeles zargalā
   tu šūpojies zaļajā paēnā.
                Pa pļavu lido tu ar balto taurenīti.
                 No sūnas izlieni ar sārto bērzlapīti.
Kur vagas galā cīrulīts
                 sēd lizdiņā mīkstā-tu sēdi tam līdz.
         Pa tumšajiem rugājiem rudenī
tu eji pelēkā mētelī
              un raudi par nīkstošiem asniņiem
          un velēnu gultiņas sasildi tiem.
             Tu bēdu ļaudīm pēdjo sveci dzēsi,
                   tu laimes bērniem ziedu klēpjus nesi.
           Tev vienā rokā nakts un iznīcība
            bet otrā-visa zvaigžņu bezgalība.
  Un velti meklēju es ilgi jau,
     kur tevis nav? kur tevis nav?-
līdz atzinu:
  Nav lietas kurā tevis nebūtu!
                 Tik tie vēl tevi meklēt var,mans Dievs,
       kas domā vēl: tu esi paslēpies!
 
Copyright 2006; Created by MB Studija