Saistībā ar ārkārtas situāciju Valstī, sākot ar 24.oktobri klātienes dievkalpojumi tiek pārtraukti.

24.oktobra svētbrīdis tiks translēts mācītāja Oskara Skrodeļa privātajā Facebook kontā plkst.10:00

Skatīties svētbrīdi ŠEIT …

Citas aktivitātes: Bībeles stundas, Svētdienas skola, sapulces uz laiku tiek atceltas.

Ar draudzes kanceleju var sazināties attālināti pa tālruni vai e-pastu. 


Mācītājas Barbaras Hoffmann-Fette sveiciens Katlakalna draudzei 10.10.2021.

Iesvētību mācības var notikt attālināti. Vairāk informācijas pie mācītāja e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Zupas virtuve ir atvērta rudens un ziemas sezonā – no oktobra līdz jūnijam.
Silts ēdiens tiek izdalīts divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās.
Izdalīšanas vietas:
Otrdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Trešdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Līdzi jāņem savs trauks ēdiena ielikšanai (1.un2.ēdiens).
Zupas virtuvi organizē Katlakalna draudze ar biedrības “Dzīvības ēdiens” atbalstu.
Atbildīgais par Zupas virtuvi –
draudzes priekšnieks Dzintars Štāls, tālr.26338328; kalnaprieks@gmail.com
Priecāsimies, ja atbalstīsiet šo labdarību. Lūdzu, zvaniet uz norādīto telefona numuru vai rakstiet e-pastu.
“Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer.17:4)


Jaunais (2021.g.) Garīgo vingrinājumu grafiks LELB rekolekciju centrā Mazirbē 

www.rekolekcijas.lv


Ir lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!


MK nosacījumi