Dievkalpojumi Katlakalna baznīcā notiek svētdienās, plkst.10:00

Dievkalpojuma tiešraides ar 27.jūniju tiek pārtrauktas

Kapusvētki Katlakalna kapos – 15.augustā plkst.12:00

 


Iesvētību mācības notiek attālināti sestdienās, plkst.10.00. Pieteikšanās e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Zupas virtuve ir atvērta rudens un ziemas sezonā – no oktobra līdz jūnijam.
Silts ēdiens tiek izdalīts divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās.
Izdalīšanas vietas:
Otrdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Trešdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Līdzi jāņem savs trauks ēdiena ielikšanai (1.un2.ēdiens).
Zupas virtuvi organizē Katlakalna draudze ar biedrības “Dzīvības ēdiens” atbalstu.
Atbildīgais par Zupas virtuvi –
draudzes priekšnieks Dzintars Štāls, tālr.26338328; kalnaprieks@gmail.com
Priecāsimies, ja atbalstīsiet šo labdarību. Lūdzu, zvaniet uz norādīto telefona numuru vai rakstiet e-pastu.
“Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer.17:4)


Jaunais (2021.g.) Garīgo vingrinājumu grafiks LELB rekolekciju centrā Mazirbē 

www.rekolekcijas.lv


Ir lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!


MK nosacījumi