Atbalstot bīskapu kolēģijas aicinājumu, katru dienu plkst.12.00 zvanīt baznīcu zvanus, aicinām aizlūgt par Ukrainu un mieru.

Dievkalpojumi – svētdienās, plkst.10:00

8.maijā – Māmiņas diena

No 20.marta atsākta svētdienas skola – sākums ir baznīcā, plkst.10:00. Pēc Ticības apliecības bērni kopā ar skolotāju dodas uz d.n.”Ozolkalni”.

Trešdienienās plkst.19:30 – Tezē svētbrīdis ar aizlūgumu par Ukrainu, par mieru pasaulē un par mieru mūsu sirdīs. 4.maijā – svētbrīdis ar Sv.Vakarēdienu

Mācītājs ir pieejams individuālām sarunām iepriekš sazvanoties vai sarakstoties e-pastā. Ar draudzes kanceleju var sazināties attālināti pa tālruni vai e-pastu. Skatieties kontaktus.

Lai Dieva miers un svētība ar mums visiem!


Draudzes padomes un revīzijas iesvētīšana 28.02.2022.g.


Iesvētību mācības Zoom vidē sāksies 15.janvārī 2022.g. plkst.10:00. Pieteikšanās pa tālruni 26171837,
vai e-pastā: katlakalnadraudze@gmail.com.


Zupas virtuve ir atvērta rudens un ziemas sezonā – no oktobra līdz jūnijam.
Silts ēdiens tiek izdalīts divas reizes nedēļā – pirmdienās un trešdienās.
Izdalīšanas vietas:
Pirmdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Trešdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Līdzi jāņem savs trauks ēdiena ielikšanai (1.un2.ēdiens).
Zupas virtuvi organizē Katlakalna draudze ar biedrības “Dzīvības ēdiens” atbalstu.
Atbildīgais par Zupas virtuvi –
draudzes priekšnieks Dzintars Štāls, tālr.26338328; kalnaprieks@gmail.com
Priecāsimies, ja atbalstīsiet šo labdarību. Lūdzu, zvaniet uz norādīto telefona numuru vai rakstiet e-pastu.
“Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer.17:4)


Ir lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!