Draudzes padomes un revīzijas vēlēšanu rezultāti 09.01.2022.g.

Draudzes padomē ievēlēti:
1.Inese Ciniņa
2.Anita Freiberga
3.Diāna Greidāne
4.Jānis Ipatjevs
5.Edvīns Kāpostiņš
6.Simona Ķurbe
7.Arnis Miltiņš
8.Inga Stabulniece
9.Māris Šinka
10.Dzintars Štāls

Draudzes padomes kandidātos ievēlēti:
1.Edgars Pavlovičs
2.Alvils Strīķeris
3.Jānis Rokjāns

Revīzijas komisijā ievēlēti:
1.Arnolds Kadiķis
2.Indra Tepere

Revīzijas komisijas kandidāts:
1.Gunita Kovaļevska

Vēl ir nepieciešams prāvesta, draudžu daļas, virsvaldes prezidija apstiprinājums.

Draudzes priekšnieka un valdes vēlēšanu rezultāti 14.01.2022.g.

Draudzes priekšnieks – Dzintars Štāls

Draudzes valdē ievēlēti:
Dzintars Štāls
Diāna Greidāne
Edvīns Kāpostiņš

Paldies par piedalīšanos vēlēšanās!

Mācītājs Māris Ziemelis


23.janvārī dievkalpojums klātienē notiks no plkst.10:00 līdz 11:20. Dievkalpojums norisināsies epidemioloģiski drošā režīmā un tā dalībniekiem jābūt ar derīgiem “covid19 sertifikātiem”. Bērni līdz 12 g.vecumam var piedalīties bez šāda dokumenta. Šis dievkalpojums tiks translēts Facebook kontā plkst.10:00.

Skatīties svētbrīdi ŠEIT

23.janvārī visiem apmeklētājiem 15 minūšu svētbrīdis ar Sv.Vakarēdienu plkst.12:00. Dievnams būs atvērts no plkst 11:40 līdz 12:30. Draudzes locekļi šajā laikā varēs sastapt mācītāju, saņemt Sv.Vakarēdienu vai vienkārši apmeklēt baznīcu.

Šāda kārtība saglabāsies arī turpmāk līdz nākamajiem valdības rīkojumiem. Abos baznīcas apmeklējuma veidos ir jālieto sejas maska, dezinfekcijas līdzekļi un jāievēro drošs atstatums starp cilvēkiem.

Mācītājs ir pieejams individuālām sarunām iepriekš sazvanoties vai sarakstoties e-pastā. Ar draudzes kanceleju var sazināties attālināti pa tālruni vai e-pastu. Skatieties kontaktus.

Citas aktivitātes: Bībeles stundas, Svētdienas skola, sapulces uz laiku tiek atceltas.

Šie laiki nav viegli, tāpēc būsim iecietīgi un saprotoši.

Lai Dieva miers un svētība ar mums visiem!Mācītājas Barbaras Hoffmann-Fette sveiciens Katlakalna draudzei 10.10.2021.


Iesvētību mācības Zoom vidē sāksies 15.janvārī 2022.g. plkst.10:00. Pieteikšanās pa tālruni 26171837,
vai e-pastā: katlakalnadraudze@gmail.com.


Zupas virtuve ir atvērta rudens un ziemas sezonā – no oktobra līdz jūnijam.
Silts ēdiens tiek izdalīts divas reizes nedēļā – pirmdienās un trešdienās.
Izdalīšanas vietas:
Pirmdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Trešdienās
Plkst.12.00 pie Rāmavas muižas (Rāmavā)
Plkst.12.30 Meistaru ielā 1. (Valdlaučos pie bijušās VSKB caurlaides)
Līdzi jāņem savs trauks ēdiena ielikšanai (1.un2.ēdiens).
Zupas virtuvi organizē Katlakalna draudze ar biedrības “Dzīvības ēdiens” atbalstu.
Atbildīgais par Zupas virtuvi –
draudzes priekšnieks Dzintars Štāls, tālr.26338328; kalnaprieks@gmail.com
Priecāsimies, ja atbalstīsiet šo labdarību. Lūdzu, zvaniet uz norādīto telefona numuru vai rakstiet e-pastu.
“Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz To Kungu un kura cerība ir Tas Kungs!” (Jer.17:4)


Jaunais (2021.g.) Garīgo vingrinājumu grafiks LELB rekolekciju centrā Mazirbē 

www.rekolekcijas.lv


Ir lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!


MK nosacījumi