“TICĪBAS”, KATLAKALNS, ĶEKAVAS PAGASTS,
ĶEKAVAS NOVADS, LV-2111
Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr. 90000303403
PVN LV 90000303403
Norēķinu konts: LV56UNLA0002000701233
SWIFT kods: UNLALV2X


Komanda

Mācītājs Māris Ziemelis
Tālr. 26171837
katlakalns@gmail.com
Pieņemšana: Trešdienās plkst.17:00-18:00, draudzes namā “Ozolkalni”.
Ir iespējams norunāt arī citu tikšanās laiku.
Mācītājs Oskars Skrodelis
Tālr. 25908485‬
oskrodelis@gmail.com

Rīgas arhidiecēzes Kapitula sēdē apstiprinātā draudzes pārvaldes komisija:

 

Dzintars Štāls
Komisijas priekšsēdētājs.
Tālr. 26338328
kalnaprieks@gmail.com
Pieņemšana: Trešdienās plkst.18:00-19:00, draudzes namā “Ozolkalni”.

 

 


Draudzes lietvede,
Diāna Greidāne. Tālrunis: 28363149 ‍
(cipresiite@tvnet.lv )


Arnis Miltiņš (arnis.miltins@inbox.lv)


Edvīns Kāpostiņš (ekapostins@inbox.lv)


Revidente, Indra Tepere


 


Ērģelniece – muzikālās dzīves vadītāja

Laima Ziemele
Tālr. 371 2 7092159‬
laimaziemele@inbox.lv

Pērminderis – ekskursijas pa baznīcas dārzu

Igors Martinelli
Tālr. 27059937

Svētdienas skolas skolotājas

Evita Mazure
(mazureevita@inbox.lv)
Gunita Kovaļevska 
(gunitina.ko@inbox.lv)
Diāna Greidāne
(cipresiite@tvnet.lv)
Dita Ipatjeva
(kaijas22@inbox.lv)
 
 

Svētdienas skola 2020.gadā Ierosmes.