“TICĪBAS”, KATLAKALNS, ĶEKAVAS PAGASTS,
ĶEKAVAS NOVADS, LV-2111
Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr. 90000303403
PVN LV 90000303403
Norēķinu konts: LV56UNLA0002000701233
SWIFT kods: UNLALV2X


Komanda

Mācītājs Māris Ziemelis
Tālr. 26171837
katlakalns@gmail.com
Pieņemšana: Trešdienās plkst.17:00-18:00, draudzes namā “Ozolkalni”.
Ir iespējams norunāt arī citu tikšanās laiku.
Mācītājs Oskars Skrodelis
Tālr. 25908485‬
oskrodelis@gmail.com

Padome

Dzintars Štāls
Draudzes priekšnieks. Valdes priekšnieks
Tālr. 26338328
kalnaprieks@gmail.com
Pieņemšana: Trešdienās plkst.18:00-19:00, draudzes namā “Ozolkalni”.

Madara Bernharda – Ādamsone 
(mbernharda@gmail.com)
Anita Freiberga 
(marnews@com.latnet.lv )
Draudzes lietvede, Diāna Greidāne ‍
Tālrunis: 28363149 ‍ ‍
(cipresiite@tvnet.lv )
Arnolds Kadiķis (arnolds.kadikis@inbox.lv)
Jānis Ipatjevs (atbalsts.JI@inbox.lv)
Signe Mahere (signe.mahere@gmail.com)
Arnis Miltiņš (arnis.miltins@inbox.lv)
Inga Stabulniece (inga.stabulniece@gmail.com )
Guna Zaļaiskalns (guna.zalaiskalne@apollo.lv)

Valde

Valdes priekšnieks: Dzintars Štāls 
Valdes locekļi: Diāna Greidāne, Signe Mahere, Arnis Miltiņš

Ērģelniece – muzikālās dzīves vadītāja

Laima Ziemele
Tālr. 371 2 7092159‬
laimaziemele@inbox.lv

Pērminderis – ekskursijas pa baznīcas dārzu

Igors Martinelli
Tālr. 27059937

Svētdienas skolas skolotājas

Evita Mazure
(mazureevita@inbox.lv)
Gunita Kovaļevska 
(gunitina.ko@inbox.lv)
Diāna Greidāne
(cipresiite@tvnet.lv)
Dita Ipatjeva
(kaijas22@inbox.lv)

Svētdienas skola 2020.gadā Ierosmes.