Mt.22:1-14. 18.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 21.09.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja: “Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus […]

Continue reading

Lk.14:1-6. 16.sv.pēc Trīsvienības svētkiem. Katlakalnā 7.09.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet farizeji, dzirdēdami, ka Viņš saduķejiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: “Mācītāj, kurš ir […]

Continue reading

Lk.7,11-16. 14.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 24.08.2008. (Māc.M.Ziemelis) “Un pēc tam Viņš gāja uz pilsētu, vārdā Naine, un Viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja Viņam līdzi. Bet, kad Viņš bija tuvu pie […]

Continue reading

Lk.18,9-14. 11sv.pēc Trīsvienības sv. Dānijā. 23.08.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki […]

Continue reading

Mt.6:24-34. 13.sv.pēc Trīsvienības. Katlakalnā. 17.08.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. […]

Continue reading

Lk.17:11-19. 12.sv.pēc Trīsvienības. Katlakalnā. 10.08.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās […]

Continue reading

Lk.10:23-37. 11.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 3.08.2008. Māc.M.Ziemelis „Un, pie mācekļiem sevišķi griezdamies, Viņš sacīja: “Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo Es jums saku: daudz praviešu un […]

Continue reading

Lk.19,41-48. 8.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 13.07.2008.(Māc.M.Ziemelis) Jer.7:1-11 / 1.Kor.10:1-13 “Un, pienācis tuvu, Viņš, pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: “Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! […]

Continue reading

Lk.16:1-8. 7.sv.pēc Trīsv.sv. Katlakalnā 06.07.2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: “Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad […]

Continue reading

Mt.7:15-21. 6.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalns 29.06.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai […]

Continue reading