Jņ.8:46-59. Judica Katlakalana dr. 10.04.2011. (Māc.M.Ziemelis) “ Kurš no jums Man var uzrādīt kādu grēku? Bet, ja Es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat Man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva […]

Continue reading

Mt.20:1-16. Septuagesima. Katlakalns. 20.02.2011. (Māc.M.Ziemelis) “Jo Debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīnadārzā. 2 Un, saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš […]

Continue reading

Jes.9:2-5. Svētvakars. Katlakalnā. 24.12.2010. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi Tit.2:11-14 / Lk.2:1-20 „Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot. Jo viņu […]

Continue reading

Atkl.14:6-7. Mūžības svētdiena. 21.11.2010. Katlakalnā. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: ps.85:2-8 / Jņ.11:32-44 „Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū; tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām […]

Continue reading

Lietas, ko nevar nopirkt par naudu

Lk.12,15-21 Pļaujas svētkos Katlakalnā. 3.10.2010. (Māc.O.Skrodelis) ) Dtn.24,19-22 2) 2.Kor.9,6-11 LIETAS, KO NEVAR NOPIRKT PAR NAUDU Pļaujas svētki ir ļoti īpaši svētki. Tie ir vieni no vissenākajiem svētkiem. Senāki par […]

Continue reading

Apd.2:1-21. Vasarsvētki. Katlakalnā 23.05.2010.(Māc.M.Ziemelis) Ech.36:23-27. Jņ.14:8-17.25-27. „Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu […]

Continue reading

Atkl.5,11-14 Misericordia Domini Katlakalnā. 18.04.4.04.2010.(Māc.M.Ziemelis) „Tad es redzēju un dzirdēju kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādes un tūkstošu tūkstoši, kas […]

Continue reading

1.Kor.15:19-26. Lieldienas. Katlakalnā 28.03 2010.(Māc.M.Ziemelis) Jes.65:17-25 / Lk.24:1-12 „ Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā […]

Continue reading

1. Gavēņa laika 3.svētdiena. Katlakalnā 7.03 2010.(Māc.M.Ziemelis) (Jes.55:1-9 / Lk.13:1-9)  „Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi […]

Continue reading

Ef.5:1-9. Katlakalnā 28.februāris 2010.g. Māc.M.Ziemelis “Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet […]

Continue reading