Mt.7:15-21. 6.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalns 29.06.2008.(Māc.M.Ziemelis) „Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai […]

Continue reading

Lk.5:1-11. 3.sv.pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā. 8.jūnijā 2008. (Māc .M. Ziemelis) „Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad Viņš ieraudzīja divas […]

Continue reading

Lk.15:1-10. 2.sv.pēc.Trīsvienības sv. Katlakalnā 1.06 2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un […]

Continue reading

Lk.14:16-24. 1.sv pēc Trīsvienības sv. Katlakalnā 25.05.2008. (Māc. M. Ziemelis) “Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap […]

Continue reading

Mt.28:18-20. Trīsvienības svētkos. Katlakalnā 18.05.2008. (Māc.M.Ziemelis) Bet Viņa vienpadsmit mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie Viņu redzēja, tie nokrita Viņa priekšā […]

Continue reading

Ticība un mīlestība

Jņ.16:23b-31. Svētdiena Baznīcas gadā – Rogate. Katlakalnā 27.04.2008.g. (Māc.M.Ziemelis) „Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko neesat […]

Continue reading

Apustulis Toms

Jņ.20,19-31. Baltā svētdiena. Katlakalnā 30.03.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) “Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: “Miers […]

Continue reading

Cerība

Mk.16:1-7. Lieldienas. Katlakalnā 23.03.2008.g.(Māc.M.Ziemelis) „Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā […]

Continue reading