Mk.8:31-38 . Ciešanu laika 2.svētdiena. Kalakalnā 8.03.2009. (Māc.M.Ziemelis) „Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam daudz būs ciest un vecaju un augsto priesteru, un rakstu mācītāju atmestam tapt, un […]

Continue reading