Mk.13,1-8. 23.sv. pēc Trīsvienības sv.15.11.2009. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Dan.12:1-3 / Rom.12:17-21  „Un, Viņam no Tempļa izejot, kāds no Viņa mācekļiem uz To saka: “Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.” Un […]

Continue reading