Lk.15:1-10. 2.sv.pēc.Trīsvienības sv. Katlakalnā 1.06 2008. (Māc.M.Ziemelis) „Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un […]

Continue reading