Jņ.6,41-51. 9.sv. pēc Trīsvienības sv.09.08.2009. (Māc.M.Ziemelis) Lasījumi: Ps.34:2-9/ Ef.4:25-5:2 „Tad jūdi sāka kurnēt par Viņu, ka Viņš bija sacījis: Es esmu maize, kas no debesīm nākusi, – un sacīja: “Vai […]

Continue reading