Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Draudzes žurnāls

"Katlakalna zvans"

 Pirmais eksemplārs tapa 1994.gadā un kopš šī laika tas iznāk reizi vai divas reizes gadā. Izdotie žurnāli, apkopojot svarīgāko aizvadītajā gadā, ir kļuvuši par draudzes vēstures ilustrētiem materiāliem. Liela pateicība visiem, kuri ir rakstījuši un tā devuši ieguldījumu draudzes vēstures saglabāšanā. Vislielākā pateicība ir tiem, kuri ieguldījuši vislielāko darbu, apkopojot, noformējot un izdodot. Katlakalna Zvanu redaktori ir bijuši: Anita Freiberga, Maija Bušmane, Antra Martinsone un Elīna Bušmane.

2015-2018

Izdevunā atspoguļoti notikumi draudzes dīzvē no 2015-2018.g.Katlakalns Baznīcas 220 gadu jubilejas izdevums


2013

                                              

 
 


2012

Māc.M.Ziemelis – Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Māc.M.Ziemelis – Garīgā dzīve Katlakalna draudzē 2012.g.
P.Eriņš – Draudzes saimniecība 2012.g.
Māc.M.Ziemelis – Veco atstājam – jauno iesākam
Māc.O.Skrodelis – Bībeles stunda “Kristīgās ticības sākumi”
I.Gigele – Bērni mācās saprast un mīlēt Dievu
E.Bušmane – Kopā esot, Dievs ir tuvāk!
A.M.Žvīgule – Katlakalna draudzes ALFA 2012.gada pavasarī
L.Ziemele – Meditatīva Bībeles lasīšana pēc lectio divina parauga
A.Freiberga – Intervija ar prāvestu A.Krauliņu – Kungs, es atdodu tev sevi visu!
A.Freiberga – Intervija ar pērminderi I.Martinelli – Mīlestības un pārliecības darbs
M.Bendorfa – Neaizmirstama nedēļa ciemos pie draugiem Lībekā
M.Bernharda – Sadraudzība ar viesiem no māsu draudzes Dānijā
M.G.Jensens – Sprediķis Lk.7:36-50. Tulkojusi A.Bernharda
Mogens, Enija, Else, Jos, Margita – pateicības sveiciens no Norre Uttrup draudzes. Tulkojusi A.Bernharda
Draudzes priekšnieks E.Kāpostiņš – Piedzīvojumi Usmā, jeb spēles ar vēju
Draudzes priekšnieks E.Kāpostiņš – Abavai pa vidu
G.Zaļaiskalne – Uz Lietuvu
J.Ipatjevs – Basketbols Rīgā 2012.gadā, Katlakalna draudze piektie
D.Saleniece – Bavārijas Alpu vilinājums
Ziņojumi

 
 


 2011

 


2010

  Saturs:


2009


2008 2007
2006

M. Ziemelis - Ziemassvētku prieks

M. Ziemelis - Katlakalna draudzes dzīve 2006.g.

R. Gigels - Vasara Vācijā

Ā. Pavlova - Sapņu zeme Norvēģija

M. Bernharda - Svētdienas skola2005


M. Ziemelis - Sveiciens 2005.g. Ziemassvētkos

M. Ziemelis - Draudzes garīgā dzīve 2005.g.

P. Eriņš - Draudzes saimnieciskā darbība 2005.g.

A. Muze - Vasara kopā ar draugiem

I. Bogdāne - Varbūt palasīsim?

F. Gotšalks - Sprediķis 2.Mozus 33.nod.18-23

M. Bernharda - Svētdienas skola 

2004


  Saturs:

M. Ziemelis - Katlakalna baznīcai 210

E. Kāpostiņš - Draudzes dzīve

A. Muze - Sadraudzībai ar Libeku 10 gadi

M. Ziemelis - Mācītāja uzruna Libekas draudzei "Vos estis lux mundi" (Mt.5:14)

M. Bernharda - Sadraudzība - gaišākās atmiņas

E. Bušmane - Jauniešu darbs

L. Vērdiņa - Kalpojam un aicinām kalpot

M. Bernharda - Svētdienas skola

B. Brūvele - Ko jūs varat pastāstīt par Katlakalna baznīcas dārzu?

Neliels ieskats Katlakalna draudzes un pagasta vēsturē 

2004


  Saturs:

M. Ziemelis - Sveiciens 2004.g. Ziemassvētkos

E. Kāpostiņš - Atskats, skatoties uz priekšu

M. Ziemelis - Par profesora R. Feldmaņa fondu

M. Ziemelis - Katlakalna draudzes arhīvs

P. Eriņš - Paredzamie būvdarbi baznīcā

F. Gotšalks - Sprediķis (Jesaja 9.nod.1.p.)

I. Fromm - Vēstule

L. Vērdiņa - Diakonija

M. Bernharda - Ziemassvētki svētdienas skolā

I. Bogdāne - Lasīsim! Klausīsimies!

I. Leščevica - Māla apstrādes pulciņš

E. Bušmane - Jauniešu darbs

D. Stilve - Kā mācīt?

Ziedojumi Katlakalna baznīcas remontam un apkures ierīkošanai


 

2002


Vasarsvētku izdevums

  Saturs:

M. Zviedre - Lūgšana

M. Ziemelis - Uzruna Vasarsvētkos

R. Martinsons - Gars dara dzīvu

F. Gotšalks - Sveiciens 2002.gada Vasarsvētkos

M. Zviedre - Ola

No žurnāla „Zeltene”. Kāpēc Lieldienu zaķis dēj olas?

Intervija ar mācītāju Māri Ziemeli

No grāmatas „Pasaules reliģijas”. Kas ir vasarsvētku draudzes?

D. Kaminska - Iesvētes mācības

V. Strazdiņa - Ķekava. Laiki un likteņi. Tāmurgas leģendas” (Rīga, 2001. 81.-85.lpp).
(Leģendas par Katlakalnu: Kā radies Katlakalna vārds; Krāsns kurināšana Katlakalna baznīcā; Naudas rakšana pie Katlakalna baznīcas)

L. Gulbe - Jauniešu aktivitātes

Mātes mīlestība;
Aptauja: Ko jums nozīmē Vasarsvētki;
Pašiem sava bibliotēka;
Dievam noderīgs katrs cilvēks, arī Bērns;
Leģenda par Sv.Valentīnu;
1.Aprīlis – joku diena;
Rezervēt sēdvietu WC;
Mātes vēstule dēlam uz pilsētu
 

2002


Ziemassvētku izdevums

  Saturs:

A. Dāle - Kristus atnākšana

M. Ziemelis - Pārskats par 2002.g.

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes darbība 2002.gadā un plānotie pasākumi 2003.g.

Sv.Augustīns - „Confesinones” X Grāmata 6:8

J. Mogens - Sveiciens Ziemassvētkos no Alborgas

K. Bušmane - Meinarda dienas

D. Kaminska - Draudžu dienas Baldonē

E. Bušmane - 3.kristiešu ģimenes svētki

K. Koris - Puišu izbraukumi

I. Bogdāne - Pārdomas gadu mijā

M. Ziemelis - Eļļas lietošana luterāņu draudzē 

  

2001


Lieldienu izdevums

  Saturs:

K. Koris - Laimīgais Rūdis

E. Bušmane - Taizē Eiropas jauniešu tikšanās Barselonā gadu mijā

I. Martinsone - Pateicība mātei

Īsi par gavēni;
Jautājumi sevis pārbaudīšanai Lieldienu laikā;
Atgādini to sev;
Radošais vakars;
Mākslinieki mūsu draudzē;
Man Tēva mājas debesīs;
Ticības mācība bērnudārzā;
Es esmu Dievs un Es gribu Tev ko teikt;
Mātes rokas;
Mīli māti ar spēku!
Mazu bērnu lielie joki;
Ko bērni mēdz vaicāt. 

2001


 Ziemassvētku izdevums

  Saturs:

M. Ziemelis - Mīļā Katlakalna draudze un „Katlakalna zvana” lasītāj!

B. Grehems - Nozodziet laiku

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes padomes saimnieciskā darbība 2001.g.2000


(Ziemassvētku izdevums)

  Saturs:

M. Ziemelis - Sveiciens Ziemassvētkos

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes saimnieciskā darbība 2000.gadā

A. Martinsone - Mīli savu tuvāko

M. Bernharda - Nometne Krimuldā

D. Kaminska - Līgosim kopā

I. Bogdāne - Uz Bībeles muzeju

J. Šidlauskiene - Atmiņas par saulaino Lībeku

A. Martinsone - Ceļš1999


Ziemassvētku izdevums

  Saturs:

M. Ziemelis - Apsveikums 1999.g. Ziemassvētkos

P. Eriņš - Draudzes saimnieciskā darbība 1999.gadā

A. Muze - Gaidīšanas un dāvināšanas laiks

V. Klane - Ik trešdienu – Valdlaučos 10-1

I. Bogdāne - Ziemas saulgrieži- par vasaras saulgriežiem

I. Bogdāne - Draudzes ekskursija pa Kurzemi

J. Stumbris - Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus

A. Kadiķe - Vēstule Tev, kas esi atnācis pirmoreiz

I. Bogdāne - Ar sirdi draudzē

L. Gulbe, A. Kadiķe - Pret ko iemainīt diskotēku

A. Kadiķe - Piedzīvojumi Zviedrijā

Ē. Hausberga - Ko Jēzus bērns vēlas sev?1998


  Saturs:

A. Gāliņš - Tu, svētā nakts

Māte Terēze - Māci man mīlestību

M. Ziemelis - Sveiciens 1998.g. Ziemassvētkos

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes valdes pārskats par gadā paveikto un uzdevumiem 1999.gadā

I. Bogdāne - Pie draugiem Vācijā; Draugi arī Dānijā

A. Kadiķe - Kāds būsi, Jaunais gads?
Trešdienas vakarā ...;
Bībele un citas grāmatas;
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu; Jēzus mīlestības vēstule tev

1996


E. Rumba - Krusta ēna

M. Ziemelis - Par desmito tiesu

M. Īvāns - Ejiet un dariet

A. Muze - Sociālās palīdzības stacija

I. Martinelli - Prieks vai raizes!?

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes padomes pārskats par 1995.gadā paveikto un uzdevumiem 1996.g.

V. Lācekle - Vētru stundā
1995


M. Ziemelis - Tev būs to Kungu, savu Dievu, mīlēt

B. Brūvele - Kungs, palīdzi man!

L. Čakare - Lai tas nāk visiem par svētību

S. Hačaturjana - Svētdienas skola

S. Hačaturjana - Viesu dienas Libekā

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut.draudzes padomes pārskats par 1994.gadā paveikto un uzdevumiem 1995.g.

P. Eriņš, B. Brūvele - Katlakalna ev.lut.draudzes namīpašumu Valdlauči – 2 un Valdlauči – 3 iedzīvotāju sapulces protokols Nr.1. 

1994


  Saturs:

A. Sutra - Kas ir patiesība

R. Feldmanis - Cilvēks nedrīkst būt remdens

V. Villeruša - Neliels ieskats Katlakalna draudzes pagasta vēsturē

P. Eriņš - Katlakalna ev.lut. draudzes īpašumu atgūšana

A. Fandējeva - Katlakalna svētdienas skola

U. Fandējevs - Draudzei ir svarīgi zināt savus uzdevumus

V. Toma - DievnamāCopyright 2006; Created by MB Studija