Dievkalpojumi Katlakalna baznīcā notiek svētdienās, plkst.10:00

  • Pļaujas svētku dievkalpojums – 4.oktobrī, plkst.10:00
  • Reformācijas piemiņai veltīts dievkalpojums – 1.novembrī, plkst.10:00
  • Mūžības svētdiena (Mirušo piemiņas diena) – 22.novembrī, plkst.10:00

Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.


Svētdienas skola sākot no 4.oktobra – svētdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.10.00


Bībeles stundas sākot no 16.septembra – trešdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.19.00


Iesvētību mācības sākot no 26.septembrasestdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.10.00. Pieteikšanās e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Jaunais Garīgo vingrinājumu grafiks LELB rekolekciju centrā Mazirbē www.rekolekcijas.lv


Vīrusa pandēmijas dēļ baznīcā dievkalpojumi un citas draudzes aktivitātes nenotiek. Jaunāko inormāciju meklējiet Luteriskās Baznīcas mājas lapā LELB.lvPLF prezidenta un ģenerālsekretāra pastorālā vēstule dalībbaznīcāmIr lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!