Dievkalpojumi Katlakalna baznīcā notiek svētdienās, plkst.10:00

Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.


Kapusvētki Katlakalna kapos notiks 16.augustā plkst.12:00 (luterāņu)


Mīļie bērni un vecāki!
Mēs, Katlakalna draudzes svētdienas skolas skolotājas, domās bijām un esam ar jums arī vasarā. Lai šis ir priecīgs, Dieva svētīts laiks pieaugt miesā un garā! Būtu svētīgi, ja vecāki, vai jūs paši, ja protat, palasītu bērnu Bībeles stāstus un tā iepazītu Dieva vārdus. Cerot uz tikšanos ar jums un Dieva klātbūtni rudenī jaunajās telpās “Ozolkalnos”, svētdienas skolas skolotājas.


Pastāv iespēja iziet iesvētību mācības ar Skype starpniecību. Pieteikšanās e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Vīrusa pandēmijas dēļ baznīcā dievkalpojumi un citas draudzes aktivitātes nenotiek. Jaunāko inormāciju meklējiet Luteriskās Baznīcas mājas lapā LELB.lvPLF prezidenta un ģenerālsekretāra pastorālā vēstule dalībbaznīcāmIr lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!