Mīļā draudze!

Ir atsūtīti LELB virsvaldes norādījumi saistībā ar covid19 jauno situāciju. Dievkalpojumi notiks ar ierasto piesardzību, ievērojot 2m distanci un roku dezinficēšanu. Papildus – baznīcas apmeklētājiem baznīcā ir jālieto sejas maska. Svētdienas skolu mēs uz laiku apturēsim, lai redzētu kā attīstīsies situācija. Par svētdienas skolas atjaunošanu būs īpašs uzaicinājums. Iesvētību mācības un Bībeles stundas notiks kā ierasts. Nelielā apmeklējuma dēļ ir iespējams nodrošināt 2m distanci. Arī draudzes pilnsapulce 1.novembrī notiks kā plānota, ja nebūs papildus ierobežojumu.

Ar sveicieniem, jūsu mācītājs, Māris Ziemelis

Jēzus ir teicis saviem mācekļiem: “Kad jūs dzersiet nāvīgas zāles, tās jums nekaitēs” (Mk.16:18). Šo vārdu konteksts ir kristiešu vajāšanas. Un pat ja tā notiek, ka ļaunā slimība kādus kristiešus apiet ar līkumu, tad vienalga paliek Jēzus vārdi, ko Viņš atbildēja velnam: “Tev nebūs Dievu to Kungu kārdināt” (Mt.4:7). Ievērosim to, kas ir jāievēro un nekurnēsim, panesot ierobežojumus. Pāvils raksta, ka valsts ir tā Kunga kalpone (Rm.13:4), kas kalpo mūsu labā. Rūpēsimies viens par otru!


Dievkalpojumi Katlakalna baznīcā notiek svētdienās, plkst.10:00

  • Reformācijas piemiņai veltīts dievkalpojums – 1.novembrī, plkst.10:00
  • Mūžības svētdiena (Mirušo piemiņas diena) – 22.novembrī, plkst.10:00

Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.


Svētdienas skolas nodarbības uz laiku tiek atceltas. Lūdzu sekojiet līdzi paziņojumiem. 14.10.2020.


Svētdienas skola sākot no 4.oktobra – svētdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.10.00


Bībeles stundas sākot no 16.septembra – trešdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.19.00


Iesvētību mācības sākot no 26.septembrasestdienās, draudzes namā “Ozolkalni”, plkst.10.00. Pieteikšanās e-pastā katlakalns@gmail.com, vai zvanot pa tālruni 26171837.


Jaunais Garīgo vingrinājumu grafiks LELB rekolekciju centrā Mazirbē www.rekolekcijas.lv


Vīrusa pandēmijas dēļ baznīcā dievkalpojumi un citas draudzes aktivitātes nenotiek. Jaunāko inormāciju meklējiet Luteriskās Baznīcas mājas lapā LELB.lvPLF prezidenta un ģenerālsekretāra pastorālā vēstule dalībbaznīcāmIr lasāmi jauni materiāli no mājas lapas RobertsFeldmanis.lv (sprediķi, raksti, vēstules, u.c.) Sadaļā – Aktualitātes 2019.-2020.g. Svētīgu lasīšanu!